Настройки за преглед на снимки

Можете да изберете да преглеждате снимки веднага след като ги направите.
  1. При използване на камерата, натиснете (икона Настройки).
  2. Натиснете [Автом. преглед на снимки] и изберете опция.
    Настройката е записана.

Преглеждане на настройки

  • Вкл.: След като направите снимка, се появява преглед в долния десен ъгъл на екрана за три секунди, преди да се запише.
  • Само предна камера: След като направите снимка с предната камера, се появява преглед в долния десен ъгъл на екрана за три секунди, преди да се запише.
  • Изкл.: Не се появява преглед. Снимката се записва директно.