Заснемане на селфи чрез ръчен затвор

Използвайте ръчен затвор, за да заснемете автоматично снимка за определен период от време, след като камерата открие ръката Ви. Функцията Ръчен затвор е налична само при използване на предната камера.
  1. При използване на камерата, натиснете (икона Превключване на камера) за активиране на предната камера.
  2. Натиснете (икона Настройки).
  3. Натиснете [Автозаснемане] > [Ръчен затвор].
  4. Затворете менюто с настройките.
    Настройката е записана.
  5. Вдигнете дланта си с пръсти, насочени нагоре към камерата.
    След като камерата засече ръката Ви и е изминал определен период от време, селфито се заснема.

Съвет

  • Когато е зададен таймерът за самозаснемане, той се активира, след като камерата открие ръката Ви.