Настройки на дисплея

Можете да промените поведението на екрана, яркостта, размера и качеството на изгледа. Можете също да регулирате качеството на изображението на снимки и видеоклипове.
 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей].
 2. Докоснете настройката, която искате да промените.
  Използвайте плъзгачите, докоснете превключвателите или изберете опциите за регулиране.

Настройки на началния екран

 • Настр. на качеството на изобр.: Регулирайте качеството на снимките и видеоклиповете, когато ги разглеждате на Вашето устройство.

 • Баланс на белия цвят: Изберете една от зададените настройки. Можете също да използвате плъзгачите, за да регулирате баланса на бялото.

 • Ниво на яркостта: Регулирайте нивото на яркостта с плъзгача. Можете също да разрешите [Адаптивна яркост] за автоматично оптимизиране на яркостта въз основа на заобикалящата светлина.

 • Тъмна тема: Можете да покажете екрана с тъмен фон.

 • Авт. завъртане на екрана: Задайте екрана да се завърта автоматично, когато устройството е завъртяно или го настройте да стои в портретен изглед.

 • Нощно осветление: [Нощно осветление] превключва цвета на екрана на Амбър. По този начин е по-лесно да разглеждате екрана в тъмна обстановка, а също е по-лесно да заспите.

 • Предотвратяване на неволни операции с изключен екран: Можете да предотвратите активирането на устройството по погрешка, докато е поставено в джоб или чанта.

Забележка

 • Избягвайте да показвате много ярки или статични изображения за дълъг период от време. Това може да предизвика послеобраз или на екрана да остане оцветяване.

Съвет

 • Дори ако функцията Авт. завъртане на екрана е изключена, можете да завъртите екрана ръчно, като докоснете (икона за Завъртане) в навигационната лента.