Безжично актуализиране на устройството

За да актуализирате устройството безжично, използвайте приложението за софтуерни актуализации. Актуализациите, които можете да изтеглите през мобилна мрежа, зависят от вашия оператор. Препоръчително е да използвате Wi-Fi мрежа вместо мобилна мрежа за изтеглянето на нов софтуер, за да избегнете разходи за трафик на данни.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Актуализиране на софтуера].
  2. Следвайте инструкциите на екрана.

Настройка за автоматично изтегляне на системни актуализации

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Актуализиране на софтуера].
  2. Докоснете (икона Повече) > [Настройки] > [Автоматична актуализация на системата].
  3. Изберете желаната опция.


Разрешаване или забраняване на автоматичните актуализации за приложения

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Актуализиране на софтуера].
  2. Докоснете (икона Повече) > [Настройки] > [Автомат. актуализиране на приложения].
  3. Изберете желаната опция.