Включване на устройството

Препоръчително е да заредите батерията в продължение на поне 30 минути преди да стартирате устройството за първи път. Можете да използвате устройството докато то се зарежда.

При първото стартиране на вашето устройство интерактивна настройка ви помага да конфигурирате основните настройки, да персонализирате устройството и да влезете във вашите акаунти, например, в акаунта ви в Google.

  1. Натиснете продължително бутона за захранване, докато устройството започне да вибрира.

Изключване на устройството

  1. Натиснете едновременно бутона за увеличаване на силата на звука и бутона за захранване.
  2. В менюто, което се отваря, докоснете [Изключване].


Забележка

  • Възможно е изключването на устройството да отнеме известно време.

Съвет

  • Можете да изключите устройството от панела “Бързи настройки”. Плъзнете екрана отгоре надолу два пъти, след това докоснете (бутона за менюто за включване/изключване) > [Изключване].
  • Продължителното натискане на бутона за захранване е по подразбиране зададено за стартиране на помощника в някои държави/региони. За да изключите устройството чрез продължително натискане на бутона за захранване, намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Меню за включване/изключване], след което докоснете превключвателя [Задържане за Асистент], за да деактивирате функцията.