Връщане на вашите приложения в начално състояние

Можете да върнете приложение в начално състояние или да изчистите данни от приложение, ако приложението не реагира или причинява проблеми с вашето устройство. Чрез нулирането на предпочитанията за дадено приложение не се изтриват никакви данни от приложението във вашето устройство.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
  2. Докоснете броя на приложенията, за да видите всички приложения.
  3. Докоснете (икона Повече) > [Нулиране на предпочитанията за приложенията] > [Нулиране на приложенията].

Изчистване на данни от приложение

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
  2. Изберете приложение или услуга, след което докоснете [Хранилище и кеш] > [Изчистване на данните] > [OK].


Изчистване на кеша на приложение

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
  2. Изберете приложение или услуга, след което докоснете [Хранилище и кеш] > [Изчистване на кеша].


Изчистване на настройката по подразбиране на приложение

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
  2. Изберете приложение или услуга, след което докоснете [Отваряне по подразбиране] > [Изчистване на предпочитанията по подразбиране].

Забележка

  • Опцията за изчистване на данните, кеш паметта или настройката по подразбиране на приложение не е налична за всяко приложение или услуга.