Включване или изключване на екрана

Когато екранът е изключен, вашето устройство може да бъде заключено или отключено в зависимост от вашата настройка за заключване на екрана.

  1. Натиснете кратко бутона за захранването.

Съвет

  • За да включите екрана, като натиснете бутона за сила на звука, докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове], след което докоснете превключвателя [Събуждане на дисплея при натискане на бутон], за да разрешите функцията.