ISO

ISO определя колко чувствителна е камерата към светлина. Ниско ISO означава по-ниска чувствителност, а високо ISO означава по-висока чувствителност. По-висока чувствителност може да замъгли вашите снимки.

По-висока стойност на ISO се използва, когато правите снимки на движещи се обекти или при слаба светлина без светкавица.

Ако има твърде много светлина, се използва най-ниската настройка за ISO, за да постигнете по-високо качество на изображението.

ISO се настройва автоматично, когато правите снимки и видеоклипове.

  1. При използване на камерата, натиснете [Режим] > (икона Ръчен режим).
  2. Натиснете [ISO] и плъзнете плъзгача, за да регулирате ISO стойността.
    За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете (икона Ръчен режим).
  3. Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Забележка

  • Тази настройка е налична само за основната камера.