Индикатор за известия

Индикаторът за известия ви информира за състоянието на батерията и някои други събития. Индикаторът за известия е включен по подразбиране, но може да бъде изключен ръчно.

Диаграма на позицията на светодиода за известието в горната дясна област при изглед отпред.

Забележка

  • Ако индикаторът за известия е изключен, той светва или премигва само когато има предупреждение за състоянието на батерията, например, когато нивото на батерията е под 15 процента.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Известия].
  2. Докоснете превключвателя [LED светлина за показв. на вход. известия], за да разрешите или забраните функцията.