Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана

Когато устройството е включено и не се използва за определен период от време, екранът се затъмнява и се изключва, за да се пести зарядът на батерията. Можете да промените колко дълго екранът остава активен преди да се изключи.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Спящ режим].
  2. Изберете опция.