Творчески ефект

С приложението Творчески ефект можете да задавате предварително ефекти и филтри за цвета, преди да направите снимка или да запишете видеоклип.
  1. При използване на камерата, натиснете [Режим] > (икона Творчески ефект).
  2. Плъзнете, за да прегледате филтрите или натиснете филтър, за да прегледате ефекта.
  3. Натиснете (икона Прилагане на творчески ефект) за прилагане на филтъра и връщане към екрана на камерата.
  4. Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Съвет

  • Натиснете (икона Превключване между филтри) за превключване на филтри.