Интелигентно управление на подсветката

Интелигентното управление на подсветката запазва екрана включен докато устройството е в ръката ви. След като оставите устройството, екранът се изключва според настройката за заспиване.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Интелиг. управление на подсветката].
  2. Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.