Меню Настройки

Преглед и промяна на настройките за вашето устройство от меню Настройки.
 1. Плъзнете нагоре от долната част на екрана към горната част и след това намерете [Настройки].

  Изображение, показващо иконата Настройки на екрана с приложения.

 2. Докоснете [Настройки] и след това изберете желаното меню.
  Ако не сте сигурни кое меню да изберете, можете да търсите, като въведете ключова дума в полето [Настройки за търсене].

  Изображение, показващо полето за търсене в менюто Настройки.

Отваряне на меню Настройки от панела за бързи настройки

 1. Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана.

 2. Намерете (икона Настройки).

  Изображение, показващо иконата Настройки в долния десен ъгъл на панела Бързи настройки.

 3. Докоснете (икона Настройки).


Съвет

 • Когато трите бутона за Начало, Назад и Общ преглед не се показват в долната част на екрана, намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Навиг. в системата] > [Навигиране с 3 бутона].
 • За преглед на информацията за Вашето устройство намерете и докоснете [Настройки] > [Всичко за телефона].
 • Ако изберете грешен език и не можете да четете текстовете в менюто, намерете и докоснете (икона Настройки) > (икона Меню на системата). След това изберете текста до (икона Клавиатура) и изберете първия запис в отворилото се меню. След това ще можете да изберете желания език.