Актуализации на приложения

Ако функцията за автоматично актуализиране е разрешена, приложенията ви се актуализират без подкана, така че може да не знаете, че се изтеглят големи обеми от данни. За да избегнете потенциално високи разходи за прехвърляне на данни, можете да забраните автоматичните актуализации или да разрешите автоматичните актуализации само чрез Wi-Fi връзка. Трябва да забраните функцията за автоматично актуализиране в приложението Play Store, за да избегнете автоматичното им актуализиране.
  1. Намерете и докоснете (икона Play Store).
  2. Докоснете иконата на акаунта, след което намерете и докоснете менюто за автоматично актуализиране на приложения в менюто с настройки.
  3. Изберете желаната опция.