Експозиция

За да постигне по-добри експозиции при слаба светлина, промените яркостта за снимки и видеоклипове.

Ако използвате режим Ръчен за снимки, променете стойността на експозицията.

  1. При използване на камерата, натиснете [Режим] > (икона Ръчен режим).
  2. Натиснете [EV] и плъзнете плъзгача за регулиране на стойността на експозицията.
    За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете (икона Ръчен режим).
  3. Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.