Преглед на консумацията на батерията от приложения

Можете да проверите консумацията на батерията от приложения и да промените настройките, ако е необходимо.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
  2. Изберете приложение и вижте колко енергия от батерията изразходва под [Батерия].