Панорама

Използвайте приложението Панорама, за да правите широкоъгълни и панорамни снимки.
  1. При използване на камерата, докоснете [Режим] > (икона Панорама).
  2. Докоснете бутона на затвора.
  3. Преместете камерата бавно и постепенно по посоката на движение, указана на екрана.
  4. Отново докоснете бутона на затвора в позицията, в която искате да спрете.