Връзка за мобилни данни

За достъп до интернет се нуждаете от връзка за мобилни данни с правилните настройки за интернет.

  • За повечето мобилни мрежи и оператори тези настройки са предварително инсталирани на устройството, така че веднага да можете да започнете да използвате интернет.
  • Можете ръчно да проверите за актуализации на настройките за интернет. Ако промените или изтриете настройка за интернет погрешка, върнете настройките за интернет в начално състояние.
  • Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти], след това изберете име на SIM карта за повече опции за мобилни мрежи.