NFC (FDN)

NFC е безжична технология с максимален обхват от един сантиметър, поради което устройствата, обменящи данни, трябва да са много близо едно до друго.

Зоната за откриване на NFC се намира в задната част на устройството. Задръжте вашето устройство близо до друго устройство или NFC четец, така че знаците N да се докосват. Уверете се, че функцията NFC е включена и на двете устройства и че екранът на устройството ви е активен и отключен.

Забележка

  • При използване на определени приложения някои функции на NFC могат да са разрешени дори когато устройството е изключено. Имайте предвид, че не всички устройства поддържат тази функция.

Включване или изключване на функцията NFC

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [КБП].
  2. Докоснете превключвателя [Използване на NFC], за да разрешите или забраните функцията.


Забележка

  • Може да е необходимо да се активира Wi-Fi или Bluetooth и на двете устройства, за да работи връзката.

Съвет

  • Можете да свържете устройството си с друго NFC съвместимо устройство, произведено от Sony, като високоговорител или слушалки. Когато установявате такъв вид връзка, потърсете повече информация в ръководството на потребителя на съвместимото устройство.