Поставяне на геоетикети

Можете да записвате снимките и видеоклиповете си с местонахождението, където са направени – това се нарича поставяне на геоетикет. Опцията за поставяне на геоетикет на вашите снимки и видео изисква безжична мрежа и разрешена GPS функция.
  1. При използване на камерата, натиснете (икона Настройки).
  2. Натиснете превключвателя [Запис на местоположение], за да разрешите.
    Настройката е записана.

Икони на състоянието на поставянето на геоетикети

  • (икона за свързване с GPS): Записана географска позиция.

  • (икона GPS не е намерена): Географската позиция не е открита.