Свързване на устройството с USB аксесоари

Можете да използвате адаптер за USB хост, за да свържете устройството с USB аксесоари, като USB памет, слушалки, контролери за игри, USB клавиатури и USB мишки.

Изображение на прозореца, който се появява, когато свързвате телефона към компютър чрез USB

 1. Свържете USB кабел към устройството си.
 2. Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което докоснете известието за настройка на USB връзка.
 3. Докоснете [Докоснете за още опции.] и след това изберете опция.

Предпочитания за USB 

 • USB се контролира от: Можете да изберете кое устройство контролира другото, Вашето устройство или USB-свързаното устройство.

 • Използване на USB за: Можете да изберете целта на USB връзката.

  • Прехвърляне на файлове: Управление на файлове или актуализиране софтуера на устройството. Тази опция се използва с компютри с Microsoft® Windows®. Зареждането е разрешено по подразбиране.
  • Тетъринг през USB: Устройството може да функционира като устройство за споделена интернет връзка.
  • MIDI: Устройството може да функционира като MIDI вход за приложения за музикални инструменти.
  • Без прехвърляне на данни: Просто заредете Вашето устройство когато [USB се контролира от] е настроено на [това устройство]. Когато [USB се контролира от] е настроено на [свързаното устройство], можете да използвате устройството като захранване и да зареждате друго свързано устройство.

 • Опции за прехвърляне на файлове

  • Преобразуване на видеоклиповете в AVC: Видеоклиповете се конвертират в AVC и се прехвърлят към свързаното устройство.


Забележка

 • Sony не гарантира, че Вашето устройство ще поддържа всички USB аксесоари.
 • Това устройство разполага с USB порт без капаче. Ако устройството е било изложено на вода, уверете се, че портът е изсъхнал напълно, преди да свържете USB кабел.