Слушане на музика

Използвайте приложението “Музика”, за да слушате любимата си музика.

Общ преглед на музикалния плейър

Изображение, показващо коя функция къде е разположена в менюто на музикалния плейър. Горна област, от ляво на дясно, от 1 до 4. Горна половина на екрана, 5. Долна половина на екрана, от 6 до 10. Долна област, от дясно на ляво, от 11 до 15.

 1. Минимизиране на плейъра на цял екран
 2. Търсене във всички песни, записани на устройството
 3. Преглед на опашката за изпълнение
 4. Преглед на допълнителни опции
 5. Обложка (ако е налична)
 6. Добавяне или премахване на песен като предпочитана
 7. Изтекло време от текущата песен
 8. Добавяне на песен към списък за изпълнение
 9. Индикатор за изпълнението – плъзнете или докоснете линията за превъртане напред или назад
 10. Продължителност на текущата песен
 11. Повтаряне на текущата песен или на всички песни в опашката за изпълнение
 12. Докоснете, за да отидете до следващата песен. Докоснете и задръжте, за да превъртите напред в текущата песен
 13. Изпълнение или временно спиране на песен
 14. Докоснете, за да отидете до началото на текущата песен. Докоснете и задръжте, за да превъртите назад в текущата песен
 15. Разбъркване на песните в опашката за изпълнение


Начален екран на “Музика”

Изображение, показващо коя функция къде е разположена на началния екран “Музика”. Горе вляво, 1. Централно място, 2 и 3. Долу вдясно, 4. Долна област, 5.

 1. Отваряне на менюто Музика
 2. Превъртане нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието
 3. Докоснете за изпълнение на песен от опашката за изпълнение
 4. Изпълнение на всички песни в режим на разбъркване
 5. Към екрана на музикалния плейър


Забележка

 • Може да не успеете да изпълните елементите, защитени с авторско право.