Различни начини за използване на бутона за сила на звука

Можете да променяте начина, по който използвате бутона за сила на звука.
  1. При използване на камерата, докоснете (икона Настройки).
  2. Докоснете [Ползв. бутон сила звук за] и изберете опция.
    Настройката е записана.

Настройки на бутона за сила на звука

  • Мащабиране: Използвайте бутона за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба.
  • Сила на звука: Бутонът за сила на звука е деактивиран за камерата.
  • Затвор на камерата: Използвайте бутона за силата на звука като бутон на затвора за снимки и видеоклипове.