Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Когато сдвоявате устройството си с друго, можете, например, да свържете Вашето устройство към Bluetooth слушалки или Bluetooth комплект за кола и да използвате тези други устройства, за да споделяте музика.

След като сдвоите устройството си с друго Bluetooth устройство, устройството запомня това сдвояване.

Уверете се, че устройството, което искате да сдвоите, разполага с активирана функция Bluetooth и е видимо за други Bluetooth устройства.

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Сдвояване на ново устройство].
    Появява се списък на наличните Bluetooth устройства.
  2. Докоснете Bluetooth устройството, с което искате да се сдвоите.

Свързване на Вашето устройство към друго Bluetooth устройство

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство].
  2. Под [По-рано свързвани устройства] докоснете Bluetooth устройството, към което искате да се свържете.


Премахване на сдвояването на Bluetooth устройство

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство].
  2. Под [По-рано свързвани устройства] докоснете (икона Настройки) до името на устройството, чието сдвояване искате да премахнете.
  3. Докоснете [Забравяне] > [Забравяне на устройството].


Забележка

  • Някои Bluetooth устройства, например, повечето Bluetooth слушалки, изискват от Вас едновременно да сдвоите и да се свържете с другото устройство.