Звук

Когато Звук е активиран, камерата издава звук, когато снимате или когато стартирате или спирате видеозапис. Освен това, когато използвате таймер за самозаснемане, обратното броене се чува чрез серия от звукови сигнали.
  1. При използване на камерата, натиснете (икона Настройки).
  2. Докоснете превключвателя [Звук], за да разрешите или забраните.
    Настройката е записана.