Измерване

Функцията за измерването на експозицията измерва количеството светлина, което достига до обекта, за да оптимизира експозицията.

Измерването на експозицията се регулира автоматично при правене на снимки и видеоклипове.
Можете да регулирате експозицията ръчно в режим Ръчен, например, за определена част от снимката.

 1. При използване на камерата, натиснете [Режим] > (икона Ръчен режим).
 2. Натиснете (икона Настройки) > [Измерване] и след това изберете опция за експозиция.
 3. Затворете менюто с настройките.
  Настройката е записана.
 4. Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Забележка

 • Тази настройка е налична само за основната камера.

Настройки за измерване

 • Лице: Измерва количеството светлина върху лицето и регулира експозицията, така че лицето да не е нито твърде тъмно, нито твърде светло
 • Централно: Определя центъра на изображението и задава експозицията в зависимост от яркостта на обекта
 • Точково: Регулира експозицията за много малка част от обекта
 • Матрично: Измерва средната яркост на целия екран