Регулиране на експозицията, цвета и осветеността

Добрата експонация за вашите снимки изисква правилното количество светлина. Необходими са различни експонации, например, при снимки на лица, движещи се обекти или при слаба светлина.

Оптимизиране на светлинните условия

  • Потърсете светлина с посока и цвят, които придават на сцената форма и дълбочина. Този вид светлина се наблюдава точно преди изгрев и преди залез. Естествената светлина от прозорец също е добър вариант.
  • Дори ако осветлението е слабо се опитайте да направите снимки със или без светкавицата. Понякога качеството е по-добро без светкавицата.