Решетка

С Решетка можете да приложите „правилото на третините“ и да поставяте важни обекти по насочващите линии или техните пресечни точки. Като не поставяте обектите си винаги в средата на кадъра, можете да направите снимките и видеоклиповете си по-интересни.
  1. При използване на камерата, натиснете (икона Настройки).
  2. Докоснете превключвателя [Решетка], за да разрешите или забраните.
    Настройката е записана.