Преди да актуализирате Вашето устройство

За да си осигурите оптимална работа, актуализирайте софтуера на устройството си за получаване на най-новите функционалности, подобрения и поправки на софтуерни грешки. Когато е налична софтуерна актуализация, в лентата на състоянието се показва (икона Актуализация на системата). Можете също така да проверявате ръчно за нови актуализации.

Най-лесният начин да инсталирате софтуерна актуализация е да го направите безжично от вашето устройство.

Преди да актуализирате устройството, имайте предвид следното:

  • Проверете дали имате достатъчно капацитет за съхранение.
  • Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на Вашето устройство по начин, различен от описания в това Помощно ръководство. Версията на Android може да не бъде засегната след дадена актуализация.

Проверка за нов софтуер

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Актуализиране на софтуера].