Включване или изключване на функцията Bluetooth

Използвайте функцията Bluetooth за изпращане на файлове на други Bluetooth съвместими устройства или за свързване с хендсфри аксесоари. Bluetooth връзките работят по-добре на разстояние до 10 метра, без наличие на масивни предмети между тях. Сдвояването е необходимо за свързване с други Bluetooth устройства.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [Bluetooth].
  2. Докоснете превключвателя [Използване на Bluetooth], за да разрешите или забраните функцията.

Съвет

  • Можете също да включите или изключите Bluetooth от панела за бързи настройки.

Забележка

  • Вашето устройство не може да се свързва безжично с всички типове Bluetooth устройства. Sony не гарантира, че всички Bluetooth устройства са съвместими с Вашето устройство.
  • За да защитите Bluetooth комуникациите, Вашето устройство поддържа функция за защита, която е съвместима със Bluetooth стандартите. Сигурността обаче може да е недостатъчна в зависимост от настройките и т.н. Бъдете наясно с рисковете за сигурността, когато използвате Bluetooth функцията.
  • Моля, обърнете внимание, че Sony не носи отговорност за изтичане на данни, което може да възникне при комуникация чрез Bluetooth връзката.