HDR (висок динамичен обхват)

HDR (висок динамичен обхват) се регулира автоматично, когато правите снимки в ситуации със силен контраст, например, когато има силен контражур. Също така можете да включите/изключите HDR.
  1. При използване на камерата, плъзнете по екрана, за да изберете режим на снимки.
  2. Натиснете (икона HDR) и след това изберете опция.
  3. Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.