Относно това Помощно ръководство

Това е Xperia 10 IV Помощно ръководството за версия на софтуера Android 12. Ако не сте сигурни коя версия на софтуера е инсталирана на устройството Ви, можете да проверите в менюто Настройки.

За информация относно общите функции и настройки на Android (като основни настройки на Android, настройки за Wi-Fi, настройки на началния екран, прехвърляне на съдържание, навигация на екрана с приложения, известия и други функции за приложения на Google), моля, вижте support.google.com/android/.

Забележка

  • Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на Вашето устройство по начин, различен от описания в това Помощно ръководство. Версията на Android може да не бъде засегната в дадена актуализация.
  • Всички снимки, използвани като примерни снимки в това Помощно ръководство, са само с илюстративни цели и не са направени от действителното устройство.

Проверка на текущата версия на софтуера и номера на модела на устройството ви

Намерете и докоснете [Настройки] > [Всичко за телефона]. Текущата версия на софтуера е показана под [Номер на версията]. Текущият номер на модела е показан под [Модел].

Ограничения за услуги и функции

Някои от описаните в това Помощно ръководство услуги и функции може да не се поддържат във всички държави или региони или от всички мрежи или доставчици на услуги. GSM международният номер за спешни повиквания може винаги да се използва във всички държави, региони, мрежи и от всички доставчици на услуги, ако устройството е свързано с мобилна мрежа. Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да разберете за наличието на конкретна услуга или функция и дали има допълнителни такси за достъп или ползване.

Използването на някои от функциите и приложенията, описани в това ръководство, може да изисква достъп до интернет. Възможно е да се начислят такси за пренос на данни при свързване на устройството с интернет. За повече информация се свържете с доставчика на безжичната услуга.