Таймер самозасн.

Използвайте Таймер самозасн., за да имате повече време да се подготвите за снимка. Също така ви помага да поддържате устройството стабилно и да избягвате замъглени снимки.
  1. Докато използвате основната камера, натиснете (икона Настройки) > [Таймер самозасн.], изберете времето за забавяне и след това затворете менюто с настройки.
    Настройката Таймер самозасн. е записана.
    Докато използвате предната камера, натиснете (икона Таймер за селфи), след което изберете време за забавяне.
  2. Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.
    Серия от кратки бипвания отбелязва обратното броене до снимката.