Резолюция и памет

Броят на снимките и видеоклиповете, които можете да съхранявате, зависи от резолюцията или стойността на MP (мегапикселите), които са използвани, и дължината на вашите видеоклипове.

Снимките и видеоклиповете с висока резолюция заемат повече памет, така че по-ниската резолюция може да е по-подходяща за ежедневно ползване.

Проверявайте от време на време състоянието на паметта. Когато паметта е пълна, можете да прехвърляте снимки и видеоклипове на друго устройство за съхранение, за да освобождавате памет.

Изберете дали да съхранявате снимки и видеоклипове на вътрешната памет на устройството или на SD карта чрез опцията [Хранилище за данни] в менюто с настройки на камерата.

  1. При използване на камерата, натиснете (икона Настройки).
  2. Натиснете [Разм. неп. изоб.] или [Размер на видеото].
  3. Изберете разделителната способност и затворете менюто с настройките.
    Настройката е записана за избрания режим на заснемане.

Забележка

  • Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.