Заснемане на снимка с помощта на светкавицата

Използвайте светкавицата в зависимост от обекта и осветеността.
  1. При използване на камерата, натиснете иконата на светкавицата, показана на екрана, например, (икона Автоматична светкавица).
  2. Ако е необходимо, променете настройката на светкавицата.
  3. Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Забележка

  • Наличните настройки зависят от режима на заснемане, фото режима и видео режима.

Съвет

  • Когато фонът е по-светъл от обекта, използвайте Запълваща светкавица за премахване на нежелани тъмни сенки.