Използване на услуги за местоположение

Услугите за местоположение позволяват на приложения, като “Карти” и камерата, да използват информация от мобилната или Wi-Fi мрежа, както и информация от глобалната позиционираща система (GPS), за да определят Вашето приблизително местоположение.

За да можете да използвате устройството си за установяване на вашето местоположение, трябва да активирате услугите за местоположение.

За повече информация отидете на support.google.com/.

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Местоположение].
  2. Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните услугите за местоположение.

Подобряване на точността на GPS

Първият път когато използвате GPS функцията на вашето устройство, откриването на местоположението ви може да отнеме няколко минути. За да ускорите търсенето, осигурете пряка видимост към небето. Стойте неподвижно и не покривайте GPS антената. GPS сигналите могат да проникват през облаци и пластмасови обекти, но не и през повечето плътни обекти, като сгради и планини. Ако Вашето местоположение не бъде открито в рамките на няколко минути, преместете се на друго място.