Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология

Използвайте Bluetooth технология за споделяне на елементи с други Bluetooth съвместими устройства, като телефони или компютри. Можете да изпращате следните видове елементи:

 • Снимки и видеоклипове
 • Музикални и други аудиофайлове
 • Уеб страници


Уверете се, че функцията Bluetooth е включена за приемащото устройство, както и че устройството е видимо за другите Bluetooth устройства.

 1. Отворете приложението, съдържащо желания елемент за изпращане.
 2. Докоснете и задръжте или отворете елемента, след което докоснете (икона Споделяне).
 3. Изберете [Bluetooth], след което докоснете името на получаващото устройство.
  Включете функцията Bluetooth, ако получите подкана.
 4. Ако получите подкана на получаващото устройство, приемете свързването.
 5. Ако получите подкана на Вашето устройство, потвърдете прехвърлянето към получаващото устройство.
 6. Приемете входящия елемент на получаващото устройство.