Спиране на активни приложения и услуги

Ако работата на Вашето устройство или приложения не е оптимална, опитайте да спрете изпълнението на приложения и услуги.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
  2. Изберете приложение или услуга, след което докоснете [Принудително спиране] > [OK].