Именуване на вашето устройство

Можете да дадете име на вашето устройство. Това име се показва на други устройства, след като сте включили функцията Bluetooth и Вашето устройство е настроено да бъде видимо.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Сдвояване на ново устройство] > [Име на устройството].
  2. Въведете име за вашето устройство.
  3. Докоснете [Преименуване].