Режим за работа с една ръка

Разрешете режима за работа с една ръка, за да смалите целия екран и да можете да работите с една ръка по-лесно.

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Режим за работа с една ръка], след това докоснете превключвателя [Използване на режима за работа с една ръка], за да разрешите функцията.
    За да настроите други опции, изпълнете инструкциите на екрана.
  2. За да използвате режимът за работа с една ръка, докоснете два пъти (бутон Начало).
  3. За да излезете от режима за работа с една ръка, отново докоснете два пъти (бутон Начало) или докоснете някъде над приложението.