Избор на режим на заснемане

Можете да изберете режим на заснемане в зависимост от обекта или целта.
  1. Когато използвате камерата, докоснете [Режим] и изберете режим на заснемане.

Общ преглед на режими на заснемане

Следват някои от основните режими на заснемане.

  • (икона Нощно снимане): Заснемайте ясни снимки дори през нощта или при тъмни условия

  • (икона Забавен каданс): Добавете ефект на забавен каданс след запис на видеоклип

  • (икона Ръчен режим): Снимайте с ръчно регулирани настройки на камерата

  • (икона Селфи портрет): Направете по-добре изглеждащи селфита

  • (икона Творчески ефект): Снимайте с ефекти и цветни филтри

  • (икона Панорама): Снимайте широкоъгълни и панорамни снимки

Забележка

  • Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.