Задаване на други опции за Страничен сензор

Можете да конфигурирате как да се държи Страничен сензор или да персонализирате менюто и др.

Например, за Страничен сензор са налични следните опции.

  • Дали лентата на “Страничния сензор” да се показва от едната или от двете страни на екрана
  • Действията на екрана за жест
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Страничен сензор].
  2. За да редактирате другите опции на Страничен сензор, следвайте инструкциите в долната част на екрана.

Съвет

  • За да зададете действие на екрана с жест, например, екранна снимка, намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Страничен сензор] > [Назначени функции на жестове], изберете жест измежду [Натискам двукратно], [Плъзгане нагоре] и [Плъзгане надолу], след което изберете опция.
  • Можете да скриете лентата на “Страничен сензор”, като докоснете превключвателя [Използване лента „Стран. сензор“]. Дори когато лентата на “Страничен сензор” е скрита, можете да покажете менюто на “Страничен сензор”, като докоснете (икона Мениджър на прозорци) на началния екран.