Интелиг. упр. на обажд.

Можете да управлявате входящи повиквания без докосване на екрана, като включите функцията за интелигентно управление на разговорите. Веднъж активирана, можете да управлявате разговори по следния начин:

  • Отговор на обаждане: доближете устройството до ухото си.
  • Отхвърляне: разклатете устройството.
  • Изключено звънене: поставете устройството с лицето надолу.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Интелиг. упр. на обажд.].
  2. Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.