Режим STAMINA

Режим STAMINA удължава времето, докато се наложи зареждане на батерията, като блокира някои функции на устройството. Когато включите Режим STAMINA, екранът превключва в режим Тъмна тема.

В зависимост от нивото на STAMINA ще бъдат ограничени или изключени различни функции, за да се намали консумацията на батерията.

Можете да настроите режима STAMINA да се включва или изключва автоматично според нивото на батерията. Следвайте инструкциите на екрана за подробни настройки.

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Батерия] > [Режим STAMINA].
  2. Докоснете превключвателя [Изп. на режима STAMINA], за да разрешите функцията.

Съвет

  • За да изключите определени приложения от Режим STAMINA, превключете настройката [Използване на батерията] на всяко приложение на [Неограничено]. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения], изберете приложението, което искате да изключите, след което докоснете [Батерия] > [Неограничено].