Омекотяване на тена на кожата

Можете да правите снимки с по-меки тонове на кожата.
  1. При използване на камерата, натиснете (икона Настройки).
  2. Натиснете превключвателя [Ефект на меко осветление], за да разрешите ефекта.
  3. Затворете менюто с настройките.
    Настройката е записана.