Дата и час

Можете да промените датата и часът на вашето устройство.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Дата и час].
  2. Докоснете желания елемент, за да редактирате и промените стойностите.
    • За да зададете ръчно датата или часа, докоснете превключвателя [Автоматични дата и час], за да забраните функцията.
    • За ръчно задаване на часова зона докоснете превключвателя [Автоматично задаване на часовата зона], за да забраните функцията.