Освобождаване на място във вътрешната памет

Ако устройството започне да се забавя или приложенията внезапно се изключват, освобождаването на място във вътрешната памет може да разреши проблема. Изтрийте файлове и деинсталирайте приложения, които не използвате, за да освободите място.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище].
  2. Докоснете [Освобождаване на място].
  3. Изберете раздел Преглеждане.
  4. Изтриване на папки или файлове или деинсталиране на приложения.
    • За да изтриете папки или файлове, изберете папката за вътрешна памет, изберете папка или файл за изтриване, докоснете (икона Повече) и след това изтрийте.
    • За да деинсталирате приложения, изберете папката с приложения, докоснете (икона Повече) за дадено приложение, което не използвате, след което го деинсталирайте.