Различни методи за заснемане на снимки

Заснемайте снимки с помощта на метода, който отговаря на Вашето положение.

Снимка чрез натискане на екрана

  1. Докато използвате камерата, натиснете (икона Настройки), след което натиснете [Заснемане с докосване] > [Вкл.] или [Само предна камера].
  2. Затворете менюто с настройките.
    Настройката е записана във всички режими на заснемане.
  3. Натиснете където и да е върху екрана, за да направите снимка.

Съвет

  • Тази функция може също да се използва за видеоклипове.

Заснемане на снимка докато се записва видео

  1. При запис на видео, натиснете (икона Камера).
    Снимката ще бъде заснета след като пуснете бутона на затвора.