Основни функции на камерата

Използвайте основни функции на камерата, които Ви помагат да правите снимки или да записвате видеоклипове.

Регулиране на настройките на камерата

 1. При използване на камерата, докоснете (икона Настройки).
 2. Плъзнете списъка, за да видите наличните настройки и изберете настройка.

  Изображение на настройките на камерата


Забележка

 • Наличните настройки се различават между режимите за снимки и видео.

Съвет

 • Докоснете (икона Въведение във функции) , за да проверите информацията за различни функции.

Промяна на размера на неподвижното изображение

 1. При използване на камерата, докоснете (икона Настройки) > [Разм. неп. изоб.].
 2. Изберете настройка.

Превключване между основната и предната камера

 1. При използване на камерата, докоснете (икона Превключване на камера), за да превключите между основната и предната камера.


Съвет

 • Можете също така да превключите между камерите, като плъзнете надолу на екрана на камерата (в портретна ориентация) или плъзнете надясно на екрана на камерата (в пейзажна ориентация).

Превключване на обективи и мащабиране

Можете да превключвате обективи, докато използвате основната камера.

 1. Докато използвате основната камера, докоснете един от бутоните в ъгъла.
  • (бутон Утра широк)
  • (бутон Широк)
  • (бутон за теле обектив)
 2. Увеличаване на изображението.
  • Издърпайте бутона за ъгъл наляво и надясно (в портретна ориентация) или нагоре и надолу (в пейзажна ориентация).
  • Плъзнете навътре или навън по екрана на камерата.
  • Използвайте бутона за сила на звука.

Съвет

 • Можете безпроблемно да мащабирате без да превключвате между обективите.
 • При избран режим Ръчен се показва лентата за мащабиране. Докоснете неколкократно името в ъгъла, за да превключите между обективите. След което плъзнете с два пръста навън или навътре по екрана на камерата или използвайте бутона за сила на звука, за да мащабирате изображението.
 • Докоснете (икона Настройки) > [Настройки за цифрово увеличение] > [Увеличение супер резолюция], за да мащабирате, като използвате цифрово обработване, което запазва повече или по-малко качеството на изображението.