Функции на приложението Музика

В този раздел са обяснени функциите, които са полезни при използване на приложението Музика.

Редактиране на информация за музика

  1. Докато дадена песен се изпълнява, в приложението Музика, докоснете обложката на екрана на музикалния плейър и след това докоснете [Редакт. информ. за музика].
  2. Редактирайте информацията според желанията си.
  3. За да зададете обложка, докоснете (икона Редактиране) > [Задаване на изображение].
  4. Когато сте готови, докоснете [ЗАПИШИ].

Възпроизвеждане на музика във фонов режим

  1. Когато се изпълнява песен, докоснете (бутон Начало), за да отидете на Началния екран.

    Приложението Музика продължава да се изпълнява във фонов режим.

    За да отворите отново приложението Музика, плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете известието Музика. Или намерете и докоснете (икона Музика).